Werkwijze

Aanmeldingsprocedure

Meestal worden cliënten door een huisarts naar ons verwezen. Ook de POH-GGZ (de praktijk ondersteuner van de huisarts inzake geestelijke gezondheidszorg), de bedrijfsarts of de maatschappelijk werker kan naar ons verwijzen. Natuurlijk kunt u uzelf in eerste instantie ook zonder verwijzing aanmelden, bijvoorbeeld als iemand die u kent u heeft geadviseerd psychologische hulp te zoeken. Er dient dan wel voor aanvang van de behandeling een verwijsbrief van de huisarts aanwezig te zijn, als u voor vergoeding van de ziektekostenverzekeraar in aanmerking wil komen.

U kunt uzelf telefonisch aanmelden op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 010-4515886. Indien wij in gesprek zijn kunt u uw gegevens achterlaten in de vorm van een voicemail bericht. Maak gebruik van ons keuze menu indien u een voorkeur heeft voor een van ons of door een van ons teruggebeld wilt worden.
U kunt uzelf ook aanmelden via het aanmeldingsformulier op deze website. Hierna wordt binnen drie dagen contact met u gezocht door uw behandelaar, voor het maken van een afspraak. De wachttijd, van aanmelding tot eerste afspraak, wordt door ons zoveel mogelijk beperkt. Eventuele bijzonderheden rondom wachttijd, of ziekte of vakantie van de psychologen worden direct aan u doorgegeven.

Intake en behandeling

Na aanmelding en telefonisch contact zal u een afspraakbevestiging per mail worden verstuurd met informatie en enkele vragenlijsten. In het eerste gesprek, ook wel intakegesprek genoemd, wordt er gevraagd naar de verwijsbrief van uw huisarts en worden uw administratieve gegevens gecontroleerd. Daarna wordt er gevraagd naar de reden van uw komst en wordt er inhoudelijk op uw hulpvraag en problematiek ingegaan.

De psycholoog laat aan het einde van het intakegesprek weten in welk diagnoserichting hij denkt en of u door hem geholpen kan worden en op welke wijze. Hierbij kan psychodiagnostisch onderzoek, met name korte vragenlijsten, of het uitnodigen van belangrijke derden, behulpzaam zijn. Het doel van uw behandeling en het plan om dit te bereiken wordt na de eerste twee gesprekken met u vastgelegd in een zogenaamde behandelovereenkomst. Hierin staan kort uw klachten, uw voorgeschiedenis, medicatie, diagnose en dergelijke beschreven, alsmede het aantal gesprekken en de soort therapie die gebruikt gaat worden. Deze wordt met u doorgenomen, evenals het korte verslag van de intake waarin de huisarts op de hoogte wordt gebracht van uw behandeling. Uw instemming en toestemming hiervoor wordt gevraagd middels een handtekening.

Behandeling Kenmerkend voor onze kortdurende, klachtgerichte aanpak is vooral dat deze op maat gesneden is, met als uitgangspunt dat u als cliënt centraal staat. Onze handelwijze en therapievormen zijn door wetenschappelijk onderzoek ondersteund en evidence-based. Zo maken we onder andere gebruik van Cognitieve Gedragstherapie, Oplossingsgerichte therapie, MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) en kortdurende psychoanalytische behandeling.

Wij helpen u om zelf aan uw problemen te werken. Soms ligt de nadruk meer op het veranderen van gedrag, soms op het veranderen van gedachtenpatronen. Ook de verwerking van heftige ervaringen en gevoelens kan een insteek zijn.
Er wordt regelmatig met u geëvalueerd, niet alleen middels een klachtenvragenlijst aan het begin en einde van uw behandeling, maar ook door het invullen van een evaluatieformulier na verloop van enkele sessies, waaruit wij kunnen aflezen hoe u de behandeling ervaart. Ook dit meetinstrument, de ORS van Scott Miller, heeft een door wetenschappelijk onderzoek ondersteunde basis.

Afronding behandeling

Onze behandeling kan variëren van 1 tot 13 gesprekken exclusief de tijd benodigd voor diagnostiek en verslaglegging. U wordt tijdig op de hoogte gesteld van de laatste gesprekken waarbij doorverwijzing, voortzetting of afronding aan de orde komt. De behandeling wordt altijd in overleg met u afgesloten. Hierbij zal een evaluatie van de gesprekken, vragenlijsten en de beoogde doelstellingen plaatsvinden en wordt de afrondingsbrief aan de huisarts doorgenomen.

In sommige gevallen geeft de psycholoog vroegtijdig aan dat het beter is als u door een gespecialiseerde hulpverlener wordt geholpen, bijvoorbeeld door een gespecialiseerde psychotherapeut, een klinisch psycholoog of een psychiater. Wij hebben inmiddels een ruim netwerk van collega’s, waaronder Medische Psychologie en Perspectief Capelle waar goede (verwijs)contacten mee bestaan, zodat u in een dergelijke situatie snel en adequaat kunt worden verwezen. Uiteraard vindt er bij verwijzing altijd informatie uitwisseling plaats met de huisarts.

psychies-wachtkamer-2
psychies-wachtkamer-2

Belangrijke huisregels

Indien u een afspraak wilt verzetten of annuleren, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen, daar anders het geplande gesprek in rekening wordt gebracht. U dient een verwijsbrief van uw huisarts of specialist aan het begin van de behandeling te overleggen. De contracten die wij hebben met zorgverzekeraars verplichten ons een dergelijke verwijzing in uw dossier te bewaren. Verder is er legitimatie vereist bij het eerste gesprek.

Ieder gesprek duurt drie kwartier. Dit geldt voor zowel individuele gesprekken als gesprekken in het bijzijn van derden. Voor zowel steunende en inzichtgevende gesprekken als gesprekken met speciale interventies als bijvoorbeeld EMDR en ontspanningsoefeningen. Dit is een gegeven waar vrij strak aan vast gehouden wordt, zodat u en andere cliënten precies op tijd ontvangen kunnen worden. Er vindt maximaal één sessie per week plaats. Het is soms mogelijk om halve consulten in te plannen.