Vertrouwelijkheid en regelgeving

Gedragscode voor de psycholoog

Uiteraard zijn psychologen, net als huisartsen, door de wet gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat uw gegevens zorgvuldig bewaard worden. Voorts zal er aan derden geen persoonlijke informatie over u verstrekt worden zonder uw schriftelijke toestemming. Dit betekent dat een verzoek om informatie van bijvoorbeeld uw bedrijfsarts allereerst met u besproken zal worden. Er zal hierbij altijd een toestemmingsverklaring van u aanwezig moeten zijn bij dit verzoek om informatie. Onze hiernavolgende schriftelijke rapportage zal daarna aan u ter inzage worden voorgelegd. U heeft dan zowel correctie- als blokkeringrecht, wat er in het kort op neer komt dat u feitelijke onjuistheden kunt laten corrigeren, en dat u er zelfs voor kunt kiezen de rapportage niet te laten versturen.

Alleen uw huisarts, die ook aan geheimhouding gebonden is, kan rechtstreeks een terugkoppeling van uw behandeling krijgen. Hiervoor wordt ook om uw schriftelijke toestemming gevraagd.
Wij zijn verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren. Dit doen wij in afgesloten dossierkasten. Net als alle medische dossiers in de geestelijke gezondheidszorg worden uw gegevens daarna vernietigd. Geregistreerde GZ Psychologen, aangesloten bij de LVVP of het NIP voldoen aan strenge kwaliteitseisen waardoor vertrouwelijkheid gewaarborgd is. Wij worden gevisiteerd, lees gecontroleerd, door onze beroepsvereniging en beschikken o.a. over een kwaliteitsstatuut, praktijktestament en kunnen beschikken over protocollen bijvoorbeeld rond calamiteiten en onveilige situaties thuis. In dit kader hebben wij hieronder enkele formulieren opgenomen ter inzage. Het betreft onze algemene voorwaarden, privacy-statement, kwaliteitsstatuut en klachtenprocedure.

Algemene voorwaarden: Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de onderzoeken en behandelingen die in onze psychologenpraktijken voor GB-GGZ plaatsvinden.

Privacystatement: Onze praktijken hechten grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacy-statement, klik hier, wordt hier uitleg over gegeven.

Kwaliteitsstatuut: Vanaf 1-1-2017 zijn alle zorgaanbieders verplicht om in het bezit te zijn van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Klik Hier? Voor onze goedgekeurde kwaliteitsstatuten.

Klachtenprocedure

Indien u ontevreden bent met de inhoudelijke of formele kant van het contact met ons, raden wij u aan dit met ons te bespreken. Wij zullen hier dan uitgebreid op ingaan. Mocht er bijvoorbeeld geen 'klik' zijn tussen u en een van ons, dan zijn wij gaarne bereid u te verwijzen naar een collega.

Indien uw klacht niet bevredigend wordt opgelost bij ons, dan raden wij u aan contact op nemen met het LVVP. Zij zullen door middel van een speciale klachtencommissie uw klacht in behandeling nemen.

psychies-klachtenprocedure