Onze clienten

ONZE CLIENTEN

Vanzelfsprekend is deze site voor iedereen die door zijn huisarts naar ons of naar een GB-GGZ psycholoog is verwezen. Maar ook voor mensen die zelf, mogelijk via een tip van een bekende, of via de zorgverzekeraar, bij ons uitkwamen. Onze snel beschikbare, kortdurende ondersteuning Behandeling is waarschijnlijk iets voor u als u al enige tijd niet goed in uw vel zit, een aantal zaken niet op de rit kan krijgen of steeds tegen dezelfde problemen aan loopt. Het kan bijvoorbeeld gaan om werkgerelateerde problemen die een onafhankelijk luisterend oor vereisen, of om privéproblemen die u nu wilt aanpakken. Het kan ook zijn dat u nu nog geen acute problemen heeft, maar deze wil voorkomen. Of dat u in de S-GGZ, dat wil zeggen door een specialist, geholpen bent, en nu voor nazorg bij ons komt.

Hier volgen ter illustratie de meest voorkomende klachten en probleemgebieden waarover wij met cliënten spreken:

  • angsten / fobieën
  • depressie / somberheid
  • overspannenheid / burnout
  • werk- en studieproblemen
  • verwerkingsproblemen door ziekte, verlies of psychotrauma's
  • relatie- of gezinsproblemen
  • lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak
  • dwangmatig handelen of trekken van persoonlijkheidsstoornissen
  • problemen met ADHD of Autisme Spectrum Stoornissen
  • problemen op vlakken als seksualiteit en identiteit
psychies-clienten

In de meeste gevallen zal uw huisarts u naar onze hebben verwezen met de inschatting dat uw klachten bij onze praktijk afdoende behandeld kunnen worden. Schroom niet om ons te vragen of wij u kunnen helpen als uw klachten niet in het bovenstaand rijtje staan.