Kosten

De GB-GGZ psycholoog in de basisverzekering

Sinds 2014 worden onze kortdurende (gemiddeld 4 gesprekken), middellange (7) en intensieve behandelingen (11) vergoed vanuit de basis zorgverzekering zonder een eigen bijdrage. Wel kan de zorgverzekeraar een bedrag met u verrekenen dat valt onder het zogenaamde eigen risico. Dit is voor 2020 een verplicht bedrag van maximaal euro 385. Het gaat hier om kosten die de zorgverzekeraar bij u in rekening brengt voor medische kosten als medicijnen, ziekenhuisopname, fysiotherapie en psychologische hulpverlening. Raadpleeg uw polis en/of verzekeraar als u de hoogte van uw eigen risico wilt weten. Indien u een lage premie voor uw zorgverzekering betaalt kan het zijn dat u juist een hoger eigen risico heeft, en uw psychologische behandeling bij ons zelf moet betalen. Schroom niet om dit met ons te bespreken.

NZA tarieven

In de meeste contracten die wij afgesloten hebben met zorgverzekeraars wordt 80-95% van het maximum bedrag vergoed dat de Nederlandse Zorg Autoriteit voor onze beroepsgroep heeft vastgesteld. Om u een idee  te geven volgen hier de maximum (NZA) tarieven voor 2020.

Het maximale tarief voor een kortdurende behandeling (Basis GGZ Kort (BK) = ongeveer 295 minuten) is euro 504,71 euro. Voor een middellange behandeling (Basis GGZ Middel (BM)= ongeveer 495 min.) is dit euro 856,34. Voor een intensieve behandeling (GB GGZ Intensief BI) =795 min.) is dit euro 1373,34. Wanneer er sprake is van diagnostiek/adviesgesprek of consult zonder behandeltraject wordt een zogenaamd Onvolledige Behandeltraject in rekening gebracht. Hiervoor geldt een maximum bedrag van euro 219,53. Als u aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat u gunstiger condities heeft inzake uw vergoedingen. Wilt u precies weten wat u met een aanvullende verzekering vergoed krijgt, leest u dan uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Declaraties

Wij hebben als GZ Psychologen BIG contracten afgesloten onze GB-GGZ met alle zorgverzekeraars. Het gaat om: Zilveren Kruis, CZ, VGZ, Menzis, Multizorg, VRZ, DSW, Caresq en alle bijbehorende labels (lees: verzekeringen die hier onder vallen). Wij zullen declareren, na afronding van het behandeltraject, bij uw zorgverzekeraar. Die behandeling moet voor de zorgverzekeraar binnen 12 maanden na het intakegesprek worden afgerond. Het jaar waarin het intakegesprek plaatsvindt is het jaar waarmee de zorgverzekeraar rekening houdt voor wat betreft uw eigen risico.  U heeft in principe geen omkijken naar het proces van declaratie. Wij declareren uw behandeling via een beveiligde verbinding (via Vecozo) met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar laat u daarna weten welke verrekening met ons en u heeft plaatsgevonden.